Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2

Använda Avance Solo

Avance Solo-systemet för sårbehandling med undertryck (NPWT) levererar ett kontinuerligt undertryck på -125 mmHg. Nedan finns en kortfattad vägledning om installation och användning av systemet.

Appliceringsvideo  hidden1hidden2

 

hidden1hidden2

Avance Solo Adapt

Avance Solo Adapt-systemet för sårbehandling med undertryck (NPWT) levererar ett kontinuerligt negativt tryck på -125 mmHg till sårområdet samtidigt som exsudat transporteras från såret till en distal behållare  .

Appliceringsvideo  hidden1hidden2
Använd så här

Instruktionsvideo - Att applicera Avance Solo.

 

 

hidden1hidden2
Fel och larm

Lär dig innebörden av de olika visuella signalerna och ljudlarmen som systemet kan avge.

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Byta behållare

Om vätskenivån (som kontrolleras på baksidan av behållaren) visar att behållaren är full, eller om larmet om blockering av pumpen har lösts ut, behöver behållaren bytas. Titta på instruktionsvideon, eller läs i avsnitt 6.8 i bruksanvisningen som medföljer ditt system.

hidden1hidden2
Duscha med systemet

Utsätt inte förbandet eller pumpen med behållare för vattenstrålar i samband med dagliga hygienrutiner. Lätt duschning är tillåten när pumpen och behållarens slang har kopplats bort från förbandsslangen. Titta på instruktionsvideon.

hidden1hidden2
Tips vid olika indikationer
hidden1hidden2
Hur kan Avance Solo göra skillnad för dina patienter, ditt team och din budget?
 
Kontakta oss
Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.