Skip to Main Content
Jag letar efter
hidden1hidden2
Systemets delar och funktioner

 

1. CFM teknologi (Controlled Fluid Management – kontrollerad vätskehantering)

CFM‑tekniken (Controlled Fluid Management) är en kombination av kontrollerat luftflöde, absorberande förband och distal behållare som gör att Avance Solo kan leverera ett kontinuerligt reglerat undertryck      .

hidden1hidden2

 

 

2. Pump

Reglerar trycket för att ge ett kontinuerligt undertryck på -125 mmHg  . Genom regelbunden aktivering av pumpen säkerställs att vätska kontinuerligt transporteras till behållaren och att behandlingstrycket upprätthålls      .

hidden1hidden2

 

 

3. Behållare på 50 ml

Överflödig vätska överförs till behållaren, vilket minskar risken för att förbandet blir helt mättat  . Behållaren kan bytas ut av vårdpersonal, anhörig eller patienten själv    .

hidden1hidden2

 

 

4. Säkerhet

Visuella signaler och ljudlarm för läckage, blockering och låg batterinivå bidrar till att säkerställa att förlust av behandling eller problem med systemet snabbt åtgärdas så att behandlingen kan fortsätta        .

hidden1hidden2

 

 

5. Safetac-teknologi

Det har bevisats att Safetac®  på Avance Solo Border förband, minimerar vävnadsskada i såret och på omkringliggande hud när förbandet avlägsnas        , och för att smärtan för patienten ska minimeras när förbandet tas bort    .

hidden1hidden2

6. Avance Solo Adapt film och skum

En formbar film som ger en effektiv förslutning vid undertrycksbehandling    samt ett 3 cm skum som kan klippas till efter sårets form och fylla sårkaviteten. Kan användas tillsammans med Mepitel® sårkontaktlager för att undvika att skum fastnar i vävnad.

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Använd så här

Instruktionsvideo - Att applicera Avance Solo.

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Så här fungerar det

Guiderna beskriver hur du använder Avance Solo Adapt, hur du byter behållare, uppnår lufttätt system, vad de olika larmen betyder samt tips och tricks. Klicka nedan för att läsa mer.

Använda systemet

hidden1hidden2
Hur kan Avance Solo göra skillnad för dina patienter, ditt team och din budget?
 

'Referenser'

Kontakta oss
Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.